avI... ivI... viShaya sUchika  
Telugu Version
chATuvulu
avadhAnamulu
udAharaNalu
jyOtiShamu
vAstu
paMchAMgamu
AndhraBharati AMdhra bhArati - avI... ivI... - viShaya sUchika ( telugu andhra )