భాష జాతీయములు
మకార పంచకం
మచ్చ నాలుక
మధ్వవైష్ణవం
మరు మరీచిక
మర్కటముష్టి
మర్యాదరామన్న
మర్రిచెట్టి
మాఘమాసపు వాన
మాధవ కబళం
మాంధాతకాలం
మామిడికింది సోమరి
మార్జాల దాంపత్యం
మిట్ట పెత్తనం
మిడతంభొట్లు
మింతిదీపం
ముకుర దీక్ష
ముగ్గులోకి దింపటం
మునిపల్లె వినాయకుడు
మూడు - ఆరు
మూడో కన్ను
మూడోకాలు
మేకపోతు గాంభీర్యం
మేడికాయ బోనం
మేనమామ పోలిక
మేషపుచ్ఛం
మొగలిపొద
మొసలి కన్నీళ్ళు
మోచేతి బెల్లం
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - jAtIyamulu ( telugu andhra )