భాష జాతీయములు
ఒజ్జల పుచ్చకాయ
ఒంటికంటి రామలింగం
ఒంటుపక్క సున్న
ఒంటెద్దు పోకడ
ఓమను
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - jAtIyamulu ( telugu andhra )