దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

028. ఎయ్‌ రా సిన్నోడెయ్‌ రా


ఇలాటిదే మరొకటి. ఇది ఇటికల గుట్ట దగ్గర వినబడే పాట. ఇదిన్నీ 'కిటతక కిటతక' ఆవృతాలదే. కాని రెండు ఆవృతాలవగానే ఒక పాదము ఆగిపోయి ఇంకొక పాద మారంభిస్తుంది.

ఎయ్‌ రా సిన్నోడెయ్‌ రా
ఎయ్‌ రా జోరుగెయ్‌ రా
దిక్కులు చూడక పక్కలొంచి
మక్కువతొ పని చెయ్‌ రా
ఎయ్‌ రా సిన్నోడెయ్‌ రా
ఇంట పుట్టిన యెద్దుల్లాగు
మొద్దుకింద వుండకుర
ఎయ్‌ రా నీ జోరుగాల    ॥ఎయ్‌ రా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - ey rA sinnODey rA - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )