దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

029. బాపనయ్య బండి


బండి! మానవకోటిలో అనిర్వచనీయానందాన్ని రేపే ప్రయాణమునకు తొలి యుగాల నుంచి నేటిదాకా ఆధారమైనది బండి. బండి చుట్టూ చాలా జానపద గేయాలున్నవి. ఇది ఒకటి. ఇది పరమార్థ గేయము కాదు, పరిహాస గేయము.

భలే భలే బాపనయ్య బండి కట్టాడు
చల్లపల్లి రోడ్డు మీద చతికిల పడ్డాడు
బోడి పాలెం రోడ్డు మీద బోల్తా కొట్టాడు
బండి కట్టి రోడ్డు మీద మొండికెత్తాడు
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - bApanayya baMDi - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )