దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

088. పెళ్ళాడే బొమ్మ


ఇదెవరు? తురకబాబు. రంగుల లక్కబొమ్మ తలలోనూ, చేతులలోనూ వేళ్ళు దూర్చి బీబీనాంచారి పాట పాడుతున్నది.

పెళ్ళాడే బీబీనాంచారీ పెళ్ళాడే బొమ్మా
అత్తామామల పోరూ పడరాదమ్మా
మామాకూ బంగూ పెట్టి
అత్తాకూ మందుపెట్టీ
అందర్నీ సాగనంపూ    ॥పెళ్ళాడే బొమ్మా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - peLLADE bomma - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )