దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

092. గౌరి కళ్యాణ వైభోగము


వీరిద్దరూ మెడలకు గంధపు పూత, కొప్పునిండా పూలతో వియ్యపురాండ్రు. ఆ పసుపు బట్టల జంట నవవివాహితులు. ఈ దంపతులకు ఆశీర్వచనమూ, బహుమానమూ కోరుతున్నారు వియ్యపురాండ్రు.

గౌరీ కళ్యాణ వైభోగమే
లక్ష్మీ కళ్యాణ సౌభాగ్యమే
పెళ్ళీ పెళ్ళన్నాడు పెరుగూ తున్నాడే
కన్నమ్మ బాస్కాలు కదలమన్నాడే
॥గౌరీ॥
వోలేది వొంకేది వో పెళ్లికొడకా
వొడికట్టు బియ్యమేవి వో పెళ్లికొడకా
॥గౌరీ॥
మాబాబు గడ్డాము బవిరి గడ్డాము
యీనుండె పేలుండె ఈతముల్లుండె
॥గౌరీ॥
అవిరేణి కుండలకి అంచులే లేవూ
పెళ్ళికొడుకు అబ్బాయికి పెదవులే లేవు
॥గౌరీ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - gauri kaLyANa vaibhOgamu - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )