దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

132. మాఁవ


ఉల్లిపూలా పడవా గట్టి
            మాఁవ!
మల్లిరేకుల తెఱను దించి
నాగులేటి వాగులోన
            మాఁవ!
తేలీ పోదామా?
మొగిలిపూల తేరూ గట్టి
            మాఁవ!
మొగిలిరేకుల గొడుగు పట్టి
మొగులు మేసే కొండా మీద
            మాఁవ!
ముద్దుగానే ఎళ్లూదామ

'కుంభగత ప్రదీప కళికాశ్రీ దోప నెందుంబో కెందే నింద్రియముల్‌ రహి\న్‌ గను' ఇంపు కోరలేదీ ప్రేయసి. మొగిలిరేకు గొడుగుపట్టి మొగులుమేసే కొండ మీద నీడ బొమ్మలవలె గోచరిస్తుండడమే ఈమె కాంక్ష.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - mAva - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )