దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు సరాగాలు : ఎల్లోరా
066. మాధవా

వెన్నముద్ద మాధవా
చిన్న చేత తిందువా?
వున్నమాయ పలుకవా
గున్నవలె కూర్చుందువా?

ముద్దుకృష్ణ పలకవా
వద్దనెపుడు నిలువవా?
గానమురళి యూదవా
గ్రక్కున ననుబ్రోవవా?

జున్ను పాలు పోసెద\న్‌
వెన్ననోట పెట్టెదన్‌
ఆపదాలు అణచవా
రూపునాకు చూపవా?
నందపుత్ర గావవా
బంధమణిచి బ్రోవవా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - maadhavaa - sarAgAlu - jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )