దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు సరాగాలు : ఎల్లోరా
(ఆ పని కాస్తా - మాటలధోరణిలో అయిపోవాలి - తాళం - రాగం - దంపు)

103. దంపు పాట

చుట్టాలొచ్చారూ
చూడే మంగయ్యా

వాకిట్లో పీటేసి
తిట్టే మంగయ్యా

నల్లేరు కాడతెచ్చి
నలుపే మంగయ్యా

ఉబ్బంత కాడతెచ్చి
ఉసియే మంగయ్యా

దూలగొండా తెచ్చి
దులుపే మంగయ్యా
AndhraBharati AMdhra bhArati - daMpu paaTa - sarAgAlu - jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )