వచన సాహిత్యము పీఠికలు విషయ సూచిక
ITRANS Version
నిడుదవోలు వెంకటరావు : శతక వాఙ్మయ చరిత్ర
చలం : ప్రస్తావన (ప్రజా వాఙ్మయము - చింతా దీక్షితులు)
చలం : యోగ్యతాపత్రం (మహాప్రస్థానం - శ్రీ శ్రీ)
కుందుర్తి: మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు! (నయాగరా 2వ ముద్రణ)
వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి : సుగ్రీవవిజయము (కందుకూరి రుద్రకవి)
కేశవపంతుల నరసింహశాస్త్రి : చంద్రికాపరిణయము (సురభి మాధవరాయలు) - ఉపోద్ఘాతము
డా. శ్రీరంగాచార్యులు : చంద్రికాపరిణయము (సురభి మాధవరాయలు) - సమాలోకనము
‘వాసుదాసు’ వావిలికొలను సుబ్బారావుగారి శ్రీమదొంటిమిట్ట రఘువీరశతక పీఠిక 1921
హర్కారే గుండేరావుగారి (గద్వాల సంస్థానం ప్రచురించిన) రఘువీరశతక పీఠిక 1930
కె. గోపాలకృష్ణరావుగారి ‘ఆంధ్రశతకసాహిత్య వికాసము’లోని రఘువీరశతక సమీక్ష 1976
AndhraBharati AMdhra bhArati - vachana sAhityamu - pIThikalu ( telugu andhra )