Display:
Keyboard:
పదశోధన:
సంకీర్తనలు: 221 - 240 of 15195; Page: 12 of 760 ; Per page:
సంపుటి Sort Up/Down సంఖ్య Sort Up/Down వాగ్గేయకార Sort Up/Down రాగం Descending 1 పల్లవి Sort Up/Down విభాగము Sort Up/Down శ్రవణం Sort Up/Down
298అన్నమాచార్యహిందోళంఇంత గలితే నీవు యేకతానకు రారాదాశృంగార
18451అన్నమాచార్యహిందోళంచెలి నిన్ను దూరీని చెప్పవయ్య యీతగవుశృంగార
27189అన్నమాచార్యహిందోళందానికేమి దోసమా తాను నేను నొకటయితేశృంగార
19121అన్నమాచార్యహిందోళంఇద్దరి వసంతము లీడేరెనుశృంగార
2049అన్నమాచార్యహిందోళంవనితకుఁ బతి కిదె వసంతముశృంగార
14103అన్నమాచార్యహిందోళంఆలరిజాణఁడవని అంటిఁగా నేనుశృంగార
22196అన్నమాచార్యహిందోళంఎక్కడలేని మాటలు నేమిచెప్పేవుశృంగార
22452అన్నమాచార్యహిందోళంఆయనాయ వలసితి వన్నిటా నీవుశృంగార
4236అన్నమాచార్యహిందోళంఉన్న సుద్దులేల మాకు వూర విచారములెల్లఅధ్యాత్మ
23435అన్నమాచార్యహిందోళంనీకేల వెఱపు నిన్నెవ్వ రేమని రీడశృంగార
9225అన్నమాచార్యహిందోళంఅందాఁకా వేగిరమా ఆఱడికాఁడశృంగార
18222అన్నమాచార్యహిందోళంఎందాఁకా సరసమాడే వేమయ్యాశృంగార
17512 పెదతిరుమలాచార్యహిందోళంకాంత నీ కతముననే ఘనుఁ డాతఁడుశృంగార
18224అన్నమాచార్యహిందోళంఅచ్చివచ్చు నీ కెప్పుడు నంగనతోడి పొందుశృంగార
14378అన్నమాచార్యహిందోళంఎందరులేరు నీకు నేనేమి బాఁతెయ్యాశృంగార
27215అన్నమాచార్యహిందోళంనేనేమీ నెఱఁగఁ జుమ్మీ మీ చేఁతలుశృంగార
20329అన్నమాచార్యహిందోళంనన్ను మీరఁ డాతఁడు నమ్మినదాన నేనుశృంగార
26305అన్నమాచార్యహిందోళంఇందు కాపెను రప్పించు యెవ్వరైరేమిశృంగార
11532అన్నమాచార్యహిందోళంఏమి సేసితి విందాఁకా నేడ నుంటివిశృంగార
22485అన్నమాచార్యహిందోళంమగవాఁడు తనకే యమరుఁగా కేమి సేసినాశృంగార
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu literary magazins తెలుగు సాహిత్య పత్రికలు