Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 1409-3
సంపుటము: 24-51
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: ఆహిరి
ఇంతలోననే యివి రెండూ
చింతలు దమకములు చెలువుఁడ నేఁడు
॥పల్లవి॥
చెనకుల నీకడ చెనకులు వింటేఁ
దునియనిచిత్తముఁ దుత్తుమురౌ
మునుకొని యిప్పటిమోహము చూచిన
అసలుఁగొనలునై యాసలు వొదలు
॥ఇంత॥
ఇంచుకవడి నీ విటురాకుండిన
కంచుఁబెంచు నౌఁ గాయమిది
అంచెలఁ గన్నుల నటు నిన్నుఁ గంటే
పొంచినముదములఁ బులకలు మొలచు
॥ఇంత॥
కదియుచు నీ వాకడిమోమైతే
చెదరి కోరికలు చిందరలౌ
యిదె నన్ను శ్రీవేంకటేశ్వర యిటువలె
పొదిగినమోములఁ బొత్తులు గలయు
॥ఇంత॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము