Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 1491-4
సంపుటము: 24-544
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సామంతం
తానే వచ్చీఁగాక తరవులు వెట్టనేల
కానుకలు మీచేనంపి కక్కసించవలెనా
॥పల్లవి॥
తలఁపులం బారితేనే తనువులు సోఁకినట్టు
అలయించి యతనిమే నంటవలెనా
చెలిమిసేసితేనే చేతికిలోనైనట్టు
చెలులచే రమ్మని చెప్పించవలెనా
॥తానే॥
కమ్మి సుద్దులు వింటేనే కాఁగిలించుకొన్నట్టు
సమ్మతిచేసి చేతులు చాఁచవలెనా
పిమ్మటఁ బేరుకొంటేనే ప్రేమం దనివైనట్టు
రమ్మని పిలిపించి రతిసేయవలెనా
॥తానే॥
యీడకు విచ్చేసితేనే యెడవాయకుండినట్టు
జోడైయుండ నొడఁబఱచుకోవలెనా
కూడె శ్రీవేంకటేశుఁ డిక్కున నలమేల్మంగను
జాడతోడ తనమోవి చవిచూపవలెనా
॥తానే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము