Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 1546-4
సంపుటము: 25-214
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: ఆహిరి
ఇంతినేల నేరాలెంచేవు నీవు
జంతలవలెనే నీతో సరసములాడునా
॥పల్లవి॥
పిలిచి నిన్నోకమాఁటు పేరుకొంట చాలదా
పలుమారు నుతించునా బట్టువలెను
నెలకొని నీవద్దనిలుచుంట చాలదా
బలిమిఁ బై పడునా వసురమువలెను
॥ఇంతి॥
మొక్కె నీకుఁ జేతులెత్తి మొదలనే చాలదా
దిక్కనఁ బాదాలంటునాఁ దీగెవలెను
గక్కున నిన్నుఁ గన్నులఁ గనుఁగొంట చాలదా
మిక్కుటమై చూచునా మించ లేడు(డి?) వలెను
॥ఇంతి॥
ఇట్టె కాఁగిలించి నిన్ను నెనయుట చాలదా
పట్టి కడు నురుపునా బంతివలెను
గుట్టున శ్రీవేంకటేశ కొంత నవ్వెఁ జాలదా
తొట్టి సకిళించునా తురగమువలెను
॥ఇంతి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము