Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 3-1
సంపుటము: 1-14
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: కన్నడగౌళ
గాలినే పోయఁ గలకాలము
తాలిమికిఁ గొంతయుఁ బొద్దు లేదు
॥పల్లవి॥
అడుసు చొరనే పట్టె నటునిటుఁ గాళ్ళు
గడుగుకొననే పట్టెఁ గలకాలము
ఒడలికి జీవుని కొడయఁడైనహరిఁ
దడవఁగా గొంతయుఁ బొద్దులేదు
॥గాలినే॥
కలఁచి చిందనే పట్టెఁ గడవ నించగఁ బట్టె
కలుషదేహపుబాదఁ గలకాలము
తలపోసి తనపాలిదైవమైనహరి
దలఁచఁగా గొంతయుఁ బొద్దులేదు
॥గాలినే॥
శిరసు ముడువఁబట్టె చిక్కుదియ్యఁగఁ బట్టె
గరిమలఁ గపటాలఁ గలకాలము
తిరువేంకటగిరి దేవుఁడైన హరి
దరిచేరాఁ గొంతయుఁ బొద్దు లేదు
॥గాలినే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము