Display:
సంకీర్తన
తాళ్లపాక వేంకటశేషాచార్యుల
వ్రాతప్రతి పుట: 62 సంకీర్తన: 60
ప్రత్యేక సంపుటము - సంకీర్తన: 31
తాళ్లపాక చినతిరుమలాచార్య
రాగము: బౌళి - మఠ్య
ఇంకలేలే నీవు నాతో - నింత సేయను
అంకెకాడ వౌదువు శే - షాద్రినాథా
॥పల్లవి॥
చల్లలమ్మేవారికేలే - చందనము
చెల్లు నీవే పూసుకోరా - చిన్నివాఁడా
కల్లరివై నీవునాతో - గయ్యాళించవే
మల్లాడ వీవదినెనా - మరదలనో
॥ఇంకలేలే॥
జట్టిగా గొల్లెతలకేలే - చంద్రకావి
గట్టిగాను నీవే దట్టి - గట్టుకోరా
గట్టువాయితనమున - గవిసేవే నన్ను
పట్టకురా చుట్టమునో - పక్కమునో (నేను)
॥ఇంకలేలే॥
మందలో వారికేలే - మల్లెలు
ముందుగా నీ కొప్పులోనే - ముడుచుకోరా
అంది శ్రీవేంకటనాథ - అవురా మేలు
అందముగాగూడితివి నీ - యాలనటరా
॥ఇంకలేలే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము