Display:
సంకీర్తన
తాళ్లపాక వేంకటశేషాచార్యుల
వ్రాతప్రతి పుట: 43 సంకీర్తన: 42
ప్రత్యేక సంపుటము - సంకీర్తన: 41
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: లుప్తము
ఈయవే నాకభయంబు - యింతిరో! నీవు నేను
పాయము కాయము (గదిసి) - పదవిపై నుందామే
॥పల్లవి॥
తమకపువాన గురిసెనే - తరుణీ! తాళగలేనే
ప్రమదముతో నేనీ పయ్యెద - పంచ జేరియుండేనే
కొమరుదేంట్లు తరమీనే - కోమలి వెరపయ్యీనే, నె
య్యము మీరగ జోడుకూడి నీ - యండనె జేరుండేనే
॥ఈయవే॥
వలపు వెల్లిబారీనే ఓ - వనితా యీదగలేనే
కొలదిమీరు నీ చను - గొండలైన బ్రాకుండేనే
చిలుకు చిగురు మరుడేసీనే ఓ - చెలియా తాళగలేనే
కలికీ! నీకౌగిటి పాళ్యాననైన - కాపురముండేనే
॥ఈయవే॥
వేడి వెన్నెల చీకట్లాయనే - వెలదీ దిగవిడువకువే
చూడజూడ నీ చూపుల వెలుగున - సుఖమువాడనై వుండేనే
నాడెల్లా నేలు శ్రీవేంకట - నాథుఁడ రమ్మని కూడితివి
జోడువీడక మేడమీద - వేడుకతో గూడుందామే
॥ఈయవే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము