Display:
సంకీర్తన
తాళ్లపాక వేంకటశేషాచార్యుల
వ్రాతప్రతి పుట: 264 సంకీర్తన: 279
ప్రత్యేక సంపుటము - సంకీర్తన: 119
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: లుప్తము
చెలియ! నాపై యెంత - సేసేవు బత్తి, యిటు
వలె ప్రియుని లాలించు - వనిత వేరె కలదా
॥పల్లవి॥
తలకకిటు రొమ్ము మీ - దట గ(ల)క నిదుర క
న్నులు మబ్బు దేరగా - బిలచినాను
పలుకకుండగ మోవి - పంట నొక్కుచు మేలు
కొలిపి తమ్ముల మిడిన - గలికివా నీవు?
॥చెలియ!॥
చెయ్యార సాము సే - సిన మేను గాగా, బడలి
వయ్యారి యింత క - ప్రం బిచ్చినాను
ముయ్య కనుగవ మీద - మొన గుబ్బ చనుదోయి
డయ్యించి యలపార్చు - తరుణివా నీవు?
॥చెలియ!॥
చిలు(కు)రతిగతుల నల - సిన వేళ దాన మై
నొలయు చమటలు సారె - (నుబ్బు) గాను
చెలియ నలమేల్మంగ - శ్రీ వేంకటేశు నూ
ర్పుల గాలి వడదీర్చు - పొలతివా నీవు?
॥చెలియ!॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము