Display:
సంకీర్తన
తాళ్లపాక వేంకటశేషాచార్యుల
వ్రాతప్రతి పుట: 254 సంకీర్తన: 267
ప్రత్యేక సంపుటము - సంకీర్తన: 124
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: లుప్తము
చేవమావి - చిగురులివి చూడ, నీ
తావికావి మోవి(యనీ) - (తలపౌనె)
॥పల్లవి॥
బెళకెడు బేడిస - పిల్లలు చూడ, నీ
తలచుట్టు కన్నులు - తలపౌనె
(బలువు) గజనిమ్మ - పండ్లు చూడ, నీ
తళుకు పాలిండ్లు - తలపౌనె
॥చేవమావి॥
పనుపడు బంగారు - పలకలు చూడ, నీ
తనరారు చెక్కులు - తలపౌనె
గొనబడు సింగంపు - కొదమను చూడ, నీ
తనువగు లేగౌను - తలపౌనె
॥చేవమావి॥
రమణ తుమ్మెద మొగ్గ - రపు కప్పు చూడ, నీ
తమి మెచ్చు బలుగొప్పు - దలపౌనె
కమలము చూడ వేం - కటపతౌ తనకు నీ
తమిరేచు నెమ్మోము - తలపౌనె
॥చేవమావి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము