Display:
సంకీర్తన
తాళ్లపాక వేంకటశేషాచార్యుల
వ్రాతప్రతి పుట: 193 సంకీర్తన: 200
ప్రత్యేక సంపుటము - సంకీర్తన: 219
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: ఆహిరి - అట
మానుమన్న మానడమ్మ, చిన్న
దాననే నీమేలు - దాననే
॥పల్లవి॥
తమి పరిమళములు - చెమరీనే
చెమరిన గుబ్బలు - నిమిరీనే
నిమిరిన కౌగిట - అమరీనే
అమరిన రతులకు - తిమిరీనే
॥మానుమన్న॥
ఆసతొ నామేను - డాసీనే
డాసి చాల బత్తి - చేసీనే
చేసి చెక్కిట గోర - వ్రాసీనే
వ్రాసి పోకముడి - దీసీనే
॥మానుమన్న॥
లాలించి ననుజూచి - సోలీనే
సోలి కంతుని కేళి - దేలీనే
తేలి తియ్యనిమోవి - గ్రోలీనే
గ్రోలి శ్రీవేంకటేశు - డేలీనే
॥మానుమన్న॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము