Display:
సంకీర్తన
తాళ్లపాక వేంకటశేషాచార్యుల
వ్రాతప్రతి పుట: 98 సంకీర్తన: 98
ప్రత్యేక సంపుటము - సంకీర్తన: 222
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: కేదారగౌళ
మేలుగావలెనే వో - మెలుత
చాల నోరూరించు నీ - జవ్వనమ్మునకు
॥పల్లవి॥
మొదలేరుపడి సన్న - మోసులెత్తి గనుపట్టి
తుదలొక్కించుకచూపి - తోరములై
వుదుటికి మెరుగారి - వొక్కపాటున
కదిసి గీటాడు నీ - గబ్బిగుబ్బలకు
॥మేలుగా॥
తళుకులై వీనుల - తారసిలి బెళుకులై
తెలుపుమించి మిగుల - తేటలగుచు
కెలకులను గనుగెంపు - గీలుకొని వెడదలై
కలకల నవ్వు (నీ) - కన్నుగవకు
॥మేలుగా॥
తావిమించిన తీపు - తావి కడు చల్లనై
తావి బెరసిన మంచి - సావి జెంది
వేవేలు తెరగుల - వేంకటపతినౌ నా
భావము దనియించు నీ - మోవికిని
॥మేలుగా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము