Display:
సంకీర్తన
తాళ్లపాక వేంకటశేషాచార్యుల
వ్రాతప్రతి పుట: 46 సంకీర్తన: 45
ప్రత్యేక సంపుటము - సంకీర్తన: 230
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: కేదారగౌళ
రేలు నీవేల వె - న్నెల పాలు సేసేవె, నన్ను
దేలించు ముచ్చటలఁ - దీరదటె చెలియా
॥పల్లవి॥
(తలఁపుగు)ట్టెట్టిదో - తనకు వెరపేమి
తెలియ మూసిచ్చేది - తెరిచి వచ్చీనా)?
కలికి కెమ్మోవిపైఁ - గసి గాటులు(లవియేమి)
మిలమిలను చెక్కుల - మీది మీటు(లవిగాక)
వలుదలౌ వెన్ను జడ-వాటు లవిగాక
బలుసేస కొప్పు పడు - బాటు లవిగాక
॥రేలు॥
(కోమలమైన) సందిటి కోతలు, కడు
వాముకొన్న గు - బ్బయూతలు (?)
చేముంచిన మా - చేతిమీది చేవలు, అమ్మ
రో! మెడకడనున్న - రోతలు (జూచి?)
॥రేలు॥
కేవలమైన కను - గెంపులు, కడు
గోవరపుఁ బులకల - గుంపులు, మేని
మూవరస చెమటల - ముంపులు
యీ వేంకటపతి మది - యింపులు జూచి(?)
॥రేలు॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము