Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 22-4
సంపుటము: 5-123
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: ఆహిరి
అన్ని జాతులు దానెయై వున్నది
కన్నులకలికి మాయగరచెనో యనఁగ
॥పల్లవి॥
కన్నె శంకిణిజాతి గాఁబోలు వీఁపునను
సన్నపు మదనాంకములు జడి గొన్నవి
వన్నెలుగ వలరాజు వలపు తలకెక్కించ
పన్నినటువంటి సోపానములో యనఁగా
॥అన్ని॥
తెఱవ దలపోయ చిత్తిణిజాతి గాఁబోలు
నెఱులు విచ్చుచు వీధి నిలుచున్నది
నెఱతనము మరుఁడు తను నిండవేసిన యంప-
గరులిన్ని యనుచు లెక్కలు వెట్టుగతిని
॥అన్ని॥
కాంత హస్తిణిజాతి గాఁబోలు కరమూలము-
లంతకంతకు నలుపులై యున్నవి
పంతంపుమరుఁడు తన భండారమిండ్లకును
దొంతిగా నిడిన కస్తూరి ముద్రలనఁగా
॥అన్ని॥
ఘనత పద్మిణిజాతి గాఁబోలు నీలలన
తనువెల్ల పద్మగంధంబైనది
మినుకుగా మరుఁడు తామెరలమ్ములనె మేను
కనలించి వడిఁ బువ్వుగట్టెనో యనఁగా
॥అన్ని॥
ఇదియు జగదేక మోహిణి దానె కాఁబోలు
కదలు కనుఁగవకెంపు గలిగున్నది
వదలకిటు వేంకటేశ్వరుని కుంకుమపూఁత
చెదరి చెలికనుఁగొనలఁ జిందెనోయనఁగా
॥అన్ని॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము