Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 42-2
సంపుటము: 1-256
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: పాడి
బాలులతో వీధులలోఁ బారాడువాఁడు
కోలలెత్తుక వుట్లు గొట్టీఁ జుండీ
॥బాలుల॥
నారికడపు వక్కలు నానిన సనగలు
చారపప్పుఁ దేనెలు చక్కెరలును
పేరిన నేతులు నానబియ్యాలు నుట్లనవే
చేరి యశోదబిడ్డకు జెప్పేరు సుండీ
॥బాలుల॥
చక్కిలాలు నడుకులు [1]సనిగెపప్పులును
చెక్కిన మెత్తని తూఁటచెఱకులును
పెక్కువగా నుట్లలో బిందెల నించినవవే
చక్కనెశోదబిడ్డకుఁ జాటేరు సుండీ
॥బాలుల॥
నవ్వులుఁ జిటిబెల్లాలు నున్నని చిమ్మిలులు
నువ్వుటిడియునుఁ జిన్ని నురుగులును
[2]యెవ్వారు వేంకటపతి కెఱుగించ నారగించి
కివ్వకివ్వ నవ్వ నణఁకించీ జుండీ
॥బాలుల॥

[1] ‘సనిగలు’ యతిస్థానములో నుండుట గమనింపవలెను.

[2] ‘యెవ్వరు’ పూ.ము.పా.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము