Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 88-1
సంపుటము: 5-338
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: కాంబోది, ఏకతాళి
భారపుటూర్పులతోఁ బవళించీని వీఁడె
కూరిమి సతులు మేలుకొలుపరమ్మా
॥పల్లవి॥
వేగినంతకునితఁడు వెలఁదులతోడి రతి
భోగించి వచ్చి నిద్రవోయీని
సోగకనురెప్పలు మూసుక యిప్పుడెంతేసిఁ
జాగరపుఁ బతితోడ చరచరమ్మా
॥భార॥
వొప్పైన సతులతో వుదరములోపల
యిప్పుడు నితఁడు సుఖియించీని
దప్పిదేరు తనమోముఁదమ్మితోడనిదె వీఁడె
వుప్పవడముగఁ బాదాలొత్తరమ్మా
॥భార॥
సరుగున మేలుకొని సరసపుఁ గౌఁగిట
గరగరికెల నన్నుఁ గలసీని
అరవిరి సురమున అలయుచును వీఁడె
తిరువేంకటపతిఁ దెలుపరమ్మా
॥భార॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము