Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 95-3
సంపుటము: 5-380
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: ఆహిరి
ఎంత మన్నించితో యీ యింతినిదె నీవు
అంతకంతకుఁ బ్రేమ నలరీనిపుడు
॥పల్లవి॥
పడఁతి నాట్యశ్రాంతిఁ బవళించి తొల్లి నీ -
తొడలపై నీవు తల దువ్వఁగాను
కడలేని యటువంటి కళలు దలఁచే కదా
విడువని వియోగమున వేఁగీనిపుడు
॥ఎంత॥
ఒనరఁ గుచభారమున నొరఁగి యీ మలఁగుపై-
నెనసి నీవాకు మడిచియ్యఁగాను
వనిత నేఁడటువంటి వలపుదలఁచే కదా
ఘనమైన తాపమునఁ గాఁగీనిపుడు
॥ఎంత॥
సిరులు నీ మోముపైఁ జెక్కు లొయ్యన చేర్చి
యరమోడ్చి కనురెప్పలలమి యలమి
తిరువేంకటాచలాధిపుఁడ నినుఁ గూడియే
పరవశానంద సంపదఁ దేలెనిపుడు
॥ఎంత॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము