Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 149-5
సంపుటము: 7-289
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: వరాళి
ఒకటి కినుమడాయ వువిద నీబలఁగము
వొకఁడింతె మరునికి వొదుగనేమిటికి
॥పల్లవి॥
గండుమీలవంటివి నీకన్నులు కంతునికైతే
గండుమీరనొక్కటెక్కెమే కలఁగకువే
అండనే వొంటితామర అతనిబాణముగాని
రెండుదామరలు నీరిచ్చలహస్తములు
॥ఒక॥
చిలుకల తేరింతే చిత్తజునకు నీకైతే
చిలుకల పలుకులు సేనాసేన
అలులనారివిల్లు అతనికైతే నీకు
అలుల బొమ్మలవిండ్లవె రెండు గదవే
॥ఒక॥
చిగురుఁగైదువ మరుచేతిదింతే నీకయితే
చిగురుఁబాదాలు రెండు చింతయేఁటికే
తగిలి యాతఁడు యేకతాననే వుండుఁ గాని
నిగిడి శ్రీ వేంకటేశు నీవు గూడితివి
॥ఒక॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము