Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 150-3
సంపుటము: 7-293
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: వరాళి
ఎరఁగను కపటాలు యెరిఁగి మరతురా
చిరుత పాయముదాన చిత్తము నీకెట్టిదో
॥పల్లవి॥
మలసి కోపింతుఁగాని మాటాడకుండలేరా
అలసి జంకింతుఁగాని అలుగలేరా
తలఁపె తెగుదు గాని దగ్గరకుండఁగలేరా
సిలుగు నామోహమిది చిత్తము నీకెట్టిదో
॥ఎరఁగ॥
నేరములె యెంతుఁగాని నిన్ను మెచ్చకుండలేరా
దూరి పలుకుదుఁగాని తొలఁగలేరా
ఆరసి మొక్కుదుఁగాని అవ్వలిమోము గాలేరా
చేరిన నాభావమిది చిత్తము నీకెట్టిదో
॥ఎరఁగ॥
పచ్చిగా నవ్వుదుఁగాని పంతమియ్యకుండలేరా
గచ్చుల నీవంటితే నే కాదనలేరా
నిచ్చలు శ్రీవేంకటేశ నిన్నుఁ గూడితినిదే
చెచ్చెర నాగుణమిది చిత్తము నీకెట్టిదో
॥ఎరఁగ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము