Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 66-2
సంపుటము: 1-341
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: ఆహిరి
సతతము నేఁ జేయు ననాచారములకుఁ గడ యెక్కడ
మతి ననుఁ గని కావుము రామా రామా రామా
॥సతతము॥
[1]సేసిన నా బ్రహ్మహత్యలు శిశుహత్యలు గోహత్యలు
ఆసలనెన్నో యెన్నో ఆయాజాడలను
యీసున నేనిపు డెరిఁగియు నెరఁగక సేసే దురితపు
రాసులకును గడలే దిదె రామా రామా రామా
॥సతతము॥
నమలెడి నా వాచవులకు నానావిధభక్షణములు
కమిలిన దుర్గంధపు శాకమ్ములు దొమ్ములును
జముబాధల నరకంబుల సారెకు నన్నెటువలె శ్రీ-
రమణుఁడ ననుఁ గాచే విటు రామా రామా రామా
॥సతతము॥
కపటపు నా ధనవాంఛలు కలకాలముఁ బరకాంతలఁ
జపలపుఁ దలఁపుల[2] సేఁత లసంఖ్యము లరయఁగను
యెపుడును నిటువలెనుండెడు హీనుని నన్నెటు గాచెదో
రపమున శ్రీవేంకటగిరి రామా రామా రామా
॥సతతము॥

[1] ‘నా సేసిన బ్రహ్మహత్యలు’ అనుట సహజము.

[2] ‘సఖ్యము’ కావచ్చు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము