Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 66-4
సంపుటము: 1-343
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సామంతం
చాలదా బ్రహ్మమిది సంకీర్తనం మీకు
జాలెల్ల నడఁగించు సంకీర్తనం
॥చాలదా॥
సంతోషకరమైన సంకీర్తనం
సంతాప మణఁగించు సంకీర్తనం[1]
జంతువుల రక్షించు సంకీర్తనం
సంతతముఁ దలచుఁ డీసంకీర్తనం
॥చాలదా॥
సామజముఁ గాంచినది సంకీర్తనం
సామమున కెక్కు డీసంకీర్తనం
సామీప్య మిందరికి సంకీర్తనం
సామాన్యమా విష్ణుసంకీర్తనం
॥చాలదా॥
జముబారి విడిపించు సంకీర్తనం
సమబుద్ధి వొడమించు సంకీర్తనం
జమళి సౌఖ్యములిచ్చు సంకీర్తనం
శమదమాదులఁ జేయు సంకీర్తనం
॥చాలదా॥
జలజాసనుని నోరి సంకీర్తనం
చలిగొండసుత దలఁచు సంకీర్తనం
చలువ గడు నాలుకకు సంకీర్తనం
చలపట్టి తలఁచుఁ డీసంకీర్తనం
॥చాలదా॥
సరవి సంపదలిచ్చు సంకీర్తనం
సరిలేని దిదియపో సంకీర్తనం
సరుస వేంకటవిభుని సంకీర్తనం
సరుగననుఁ దలఁచుఁ డీసంకీర్తనం
॥చాలదా॥

[1] (నిడురేకు 91) రెండవ మూఁడవపాదములు వ్యత్యస్తములు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము