Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 66-6
సంపుటము: 1-345
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: శుద్ధవసంతం
ఏమి వొరలేరు యేమి మరలేరు
యీ మాయలంపటం బీఁద మోఁదనే[1] కాని
॥ఏమి॥
సతులుగల మేలు దా సడిఁ బొరలనె కాని
సతమైన సౌఖ్యస్వస్థానంబు లేదు
హితులుగల మేలు తా నిడుమఁ బొరలనె కాని
హితవివేకము నరుల కెంతైన లేదు
॥ఏమి॥
తనువులెత్తిన మేలు తగులాయమే కాని
కనుఁగొనఁగ యోగభోగము గొంత లేదు
ఘనముగల మేలు తా గర్వాంధమే కాని
ఘనుఁడైన శ్రీనాథుఁ గనుగొనగ లేదు
॥ఏమి॥
చింతగలిగిన మేలు చివుకఁబట్టనె కాని
చింత వేంకటవిభునిఁ జింతించ లేదు
సంతుగలిగిన మేలు సంసారమే కాని
సంతతముఁ జెడని సద్గతిఁ జేర లేదు
॥ఏమి॥

[1] ‘ఈఁత-మోఁత’ అని అన్నమయ్య అలవాటు. ఇక్కడ ‘ఈఁదుట-మోఁదుట’ కావున రెండవపదములో ‘మోయుట’ కాక ‘మోఁదుట’ కావలసివచ్చినది.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము