Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 235-5
సంపుటము: 8-209
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సామంతం
అట్టె కానీవయ్య నేము నట్లానె సేసేము
గట్టియైన సతులకుగాని నీవు లోఁగవు
॥పల్లవి॥
కామించి నీవాకిలి గాచుక నేనుండఁగాను
నామొగము చూచి నీకు నగవురాదా
వేమరుఁ బంతములాడి వెసఁ బసులఁ గాపించే
గామిడి గొల్లెతలకుఁగాని నీవు లోఁగవు
॥అట్టె॥
యేపొద్దును నీరూపే యెగదిగఁజూడఁగాను
నాపొంతనేవుండి నీకు నగవురాదా
చేపట్టి మానాలుచూడ చెట్టెక్కించి వేళలు
కాపించే గొల్లెతలకుఁగాని నీవులోఁగవు
॥అట్టె॥
యెనసి నీకాఁగిటిలో యేపొద్దూ నేనుండఁగాను
ననుపైతే నీకింతేసి నగవురాదా
మును శ్రీవెంకటేశ యమునలోనాటలాడించే
ఘనమై గొల్లెతలకుఁగాని నీవు లోఁగవు
॥అట్టె॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము