Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 8-4
సంపుటము: 10-45
తాళ్లపాక చినతిరుమలాచార్య
రాగము: సామంతం
వెలఁది నీ చెమటలె వెళ్ల వేయఁగా
తలఁగి నేఁ జెప్పకుంటే దాఁగఁ బొయ్యీనా
॥పల్లవి॥
సంగతి నీమోహ మెల్లా సకితోఁ జెప్పఁగఁ బోతే
అంగడిఁ బెట్టెకు మని ఆనవెట్టేవే
దొంగిలి గజ్జలపేరు తొలఁగఁ బెట్టెఁగఁ బోతే
వెంగలితనమె కాక వినక మానేరా
॥వెలది॥
యీకడ నీ విరహము యింతితో జెప్పఁగఁ బోతే
కాకుసేయ వద్దంటా కన్ను గీఁటేవే
పైకొని కన్నులు మూసి పాలు దాగఁబోతేను
జోకగా నింటివారు చూడక మానేరా
॥వెలది॥
జిగి విభుని దెమ్మని చెలులతోఁ జెప్పఁబోతే
అగడు సేయకు మని ఆన వెట్టేవే
నగుతా శ్రీవెంకటనాథుఁడె తా నిన్నుఁ గూడె
చిగిరింపుఁ గోరికల చేఁత డాఁగీనా.
॥వెలది॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము