Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 8-5
సంపుటము: 10-46
తాళ్లపాక చినతిరుమలాచార్య
రాగము: వరాళి
తెలిసినమాఁట తేటతెల్లమిగాఁ జెప్పేను
తలిరుఁబోణి విభునిదండ నుండవలెనా
॥పల్లవి॥
ముదిత మేని పులక మొలకలు పన్నీటి
పదనునఁ దీఁ గెలువారీఁ జుండి
కదిసి వోచెలులాల గందవొడి పొదిచేత
అదన నవియుఁ బొదలయ్యీఁ జుండి
॥తెలిసి॥
చెలి చనుఁగొండలపై చెమట వూట పూఁదేనె
నలుకఁగాఁ గాలువలయ్యీఁ జుండి
కలికికోరికలచే కన్నుల నీరు గూడఁగా
యిలపై మదనుపేరి టేరులయ్యీఁ జుండి
॥తెలిసి॥
కాంతమదిలోఁ బతి గడు గడుఁ దలఁచఁగా
అంతటా నాతఁడె తా నయ్యీఁ జుండి
వింతగా నింతిని శ్రీవెంకటనాథుఁడు గూడె
పంతమునఁ జెలికిఁ దాపము మాఁనె జుండి.
॥తెలిప॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము