Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 301-1
సంపుటము: 11-1
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సాళంగనాట
నీ విన్నిటా నేర్పరివి నే నంతేసి నేరను
మోవి గిరిపే నింతె ముంచి యేమి సేసేరా
॥పల్లవి॥
కప్పురము నోటి కిచ్చి కాఁక లెల్లా రేఁచేవు
యెప్పటివాడవె కావా యేరా నీవు
అప్పటి మంచివాఁడవై యానలు వెట్టుకొనేవు
రెప్ప లెత్తి చూచే నింతె రేసు లేమి సేసేరా
॥నీవి॥
అంచెలను విడె మిచ్చి ఆసలు వుట్టించేవు
మంచి చుట్టుమవె కావా మాకు నెప్పుడు
లంచము మో విచ్చె నంటా లావులనె పెనఁగేవు
మంచానకుఁ దీనే నింతె మరి యేమి సేసేరా
॥నీవి॥
గందవొడి మీద జల్లి కాగిలించుకొనేవు
అందగాఁడవె కావా అన్నిటా నీవు
పొందుల శ్రీవెంకటేశ భోగించితివి నన్ను
మందెమేళా లాడే నింతె మరి యేమి సేసేరా
॥నీవి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము