Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 7-1
సంపుటము: 1-42
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: ధన్నాసి
పుట్టుగు లమ్మీ భువిఁ గొనరో
జట్టికిని హింసలే మీ ధనము
॥పుట్టుగు॥
ఆపద లంగడి నమ్మీఁ గొనరో
పాపాత్ములు పై పయిఁ బడకా
కైపులఁ బుణ్యులఁ గని కోపించే-
చూపులు మీ కివి సులభపు ధనము
॥పుట్టుగు॥
కడుఁ గుంభీపాతకంబులు గొనరో
బడిబడి నమ్మీఁ బాలిండ్ల
తొడరుఁ బరస్త్రీ ద్రోహపు ధనములె
తడవుటె మీ కివి దాఁచిన ధనము
॥పుట్టుగు॥
లంపుల చండాలత్వము గొనరో
గంపల నమ్మీఁ గలియుగము
రంపపు వేంకటరమణుని కథ విన-
నింపగు వానికి [1]నిదే ధనము
॥పుట్టుగు॥

[1] ఇది + ఏ ధనము.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము