Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 471-2
సంపుటము: 12-362
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: లలిత
ఔనయ్య మంచివాఁడ వండకు వచ్చినదాని
పూని యలయించే వింత కోపునటవయ్యా
॥పల్లవి॥
తనువెల్ల జెమరించె దప్పి దేరె మోవి మీఁద
ననుపున నింతి నెంత నవ్వించేవయ్యా
పెనగొనె హారములు బేఁట్లు రాలె గందము
చెనకి యప్పటి నేల సిగ్గు రేఁచేవయ్యా
॥॥
వెలయఁ దురుము జారె వేడుకల దగ దొట్టె
చలాల నెంత సేసలు చల్లించేవయ్యా
పులకలు గడు నిండె పోఁక ముడి వీడెను
అలరి యెంత వసంతా లాడించేవయ్యా
॥॥
కాటుక కప్పు దేరె గక్కనఁ బయ్యె దెడలె
సూటి నెంత చిత్తరువు చూపించేవయ్యా
గాటాన శ్రీ వేంకటేశ కౌఁగిలించుకొంటి విట్టే
మాటి మాటికి నెంత మరిగించేవయ్యా
॥॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము