Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 101-1
సంపుటము: 2-1
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: కాంబోది
విచారించు హరి నావిన్నప మవధరించు
పచారమే నాది గాని పనులెల్లా నీవే
॥పల్లవి॥
తనువు నా దెందుఁ గాని తనువులో నింద్రియములు
అనిశము నాచెప్పినట్టు సేయవు
మనసు నాదెందుఁ గాని మర్మము నాయిచ్చ రాదు
పనివడి దూరు నాది పరులదే భోగము
॥విచా॥
అలరి నానిద్దుర నాదెందుఁ గాని సుఖమెల్ల
కలలోని కాఁపిరాలకతల పాలె
తెలివి నాదెందుఁ గాని దినాలు కాలము సొమ్ము
యెలమిఁ బేరు నాది యెవ్వరిదో బలువు
॥విచా॥
కర్మము నాదెందుఁ గాని కర్మములో ఫలమెల్ల
అర్మిలి నాజన్మముల ఆధీనమె
ధర్మపు శ్రీవేంకటేశ దయానిధివి నీవు
నిర్మితము నీదింతే నేరుపు నీమాయది
॥విచా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము