Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 8-4
సంపుటము: 1-52
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: శ్రీరాగం
చాలదా హరినామసౌఖ్యామృతము దమకు
చాలదా హితవైన చవులెల్ల నొసఁగ
॥చాలదా॥
ఇదియొకటి హరినామ మింతైనఁ జాలదా
చెదరకీ జన్మముల చెఱలు విడిపించ
మది నొకటె హరినామ మంత్రమది చాలఁదా
పదివేలు నరకకూపముల వెడలించ
॥చాలదా॥
కలదొకటి హరినామకనకాద్రి చాలదా
తొలఁగుమని దారిద్ర్యదోషంబు చెఱుచ
తెలివొకటి హరినామదీపమది చాలదా
[1]కలుషంపు కఠినచీఁకటి పారఁద్రోల
॥చాలదా॥
తగు వేంకటేశు కీర్తన మొకటి చాలదా
జగములో కల్పభూజంబువలె నుండ
సొగిసి యీ విభుని దాసుల కరుణ చాలదా
నగవుఁ జూపులను నున్నతమెపుడుఁ జూప
॥చాలదా॥

[1] ‘కలుషంపు గతిన చిప్పగురులో గటిక?’ అని పూ.ము.పా. ‘కఠినచీఁకటి’కి ‘కటికచీఁకటి’ అను సవరింపు మంచిదే. కఠినచీఁకటివంటి విరుద్ధసమాసములు వింతపదప్రయోగములు ఈ వాఙ్మయమునకు క్రొత్తలు కావు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము