Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 517-2
సంపుటము: 13-96
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: ఆహిరి
ఎవ్వరుఁ జెప్పరు నీకు నేమిసేసేది
జవ్వనపాయముగా సటలు రేఁచేది
॥పల్లవి॥
పంతము నీవాడేవట పట్టరాదా యెగ్గు మేము
యెంతనేరుపరివి నిన్నేమిచెప్పేది
అంతదొరవు నీవైతే నాఁడువారు సదరమా
దొంతుల యీతగవేల తోఁచదో కాక
॥ఎవ్వ॥
రావాడి గోరూఁదేవట రాసి నే జంకించరాదా
యేవల్ల నేర్చితివి నిన్నేమిచెప్పేది
నీవే చదువనేర్చితే నెలఁతలు తుచ్చమైర
యీవేళ నీవిచారము యేలలేదో కాని
॥ఎవ్వ॥
తక్కక కూడితివట తమకించరాదా నేను
యెక్కడఁగలిగె బుద్దు లేమిచెప్పేది
నిక్కి దేవరవై తేనే నీవారుగారా సతులు
ఇక్కువ శ్రీవేంకటేశ యేల మంకో కాక
॥ఎవ్వ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము