Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 9-1
సంపుటము: 1-55
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సామంతం
[1]ఏమి సేయవచ్చుఁ గర్మమిచ్చినంతేకాని లేదు
తాముసేసినంత [2]వట్టు తమకుఁ బోరాదు
॥ఏమి॥
ఇట్టునట్టు మిట్టిపడ్డ యించుకంతా లేదు, వీఁపు
బట్టగట్ట మోపు మోఁచి పాటువడ్డా లేదు
తట్టువడ లోకమెల్ల [3]దవ్వుకొనినా లేదు
తెట్టఁదెరువున నోరు దెరచినా లేదు
॥ఏమి॥
అడిగి పరుల బదు కాసపడ్డా లేదు, భీతి
విడిచి నెత్తుటఁ దోగి వీరుఁడైనా లేదు
అడవులెల్లాఁ దిరిగి అలమటించిన లేదు
యిడుమపాటుకుఁ జొచ్చి యియ్యకొన్నా లేదు
॥ఏమి॥
వచ్చివచ్చి వనితల వలపించుకొన్నా లేదు
మెచ్చుల గుఱ్ఱము నెక్కి మెరసినా లేదు
యెచ్చరికఁ దిరువేంకటేశుఁ గొలువక వుంటే
యిచ్చటనచ్చట సుఖ మించుకంతా లేదు
॥ఏమి॥

[1] ఇందు దశావతార సమన్వయము కలదు.

[2] వట్టుఁ దమకు అని పూ.ము.పా.

[3] ‘దప్పు’ అని పూ.ము.పా.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము