Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 9-4
సంపుటము: 1-58
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: భైరవి, రచ్చెతాళం
పట్టవసముగాని బాలుఁడా పెనుఁ-
బట్టపుబలువుఁడ బాలుఁడా
॥పట్ట॥
ఇరుగడ బ్రహ్మయు నీశ్వరుఁడును నిన్ను
సరుస నుతింప జఠరమున
అరుదుగ నుండి ప్రియంబున వెడలిన
పరమమూర్తివా బాలుఁడా
॥పట్ట॥
తల్లియుఁ దండ్రియుఁ దనియని ముదమున
వెల్లిగ లోలో వెఱవఁగను
కల్లనిదురతోఁ గనుమూసుక రే-
పల్లెలోఁ బెరిగిన బాలుఁడా
॥పట్ట॥
యేదెసఁ జూచిన నిందరి భయముల
సేదలు దేఱఁగఁ జెలగుచును
వేదపల్లవపు వేంకటగిరిపై
పాదము మోపిన బాలుఁడా
॥పట్ట॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము