Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 10-2
సంపుటము: 1-62
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సామంతం
ఎంత చదివిన నేమి వినిన తన
చింత యేల మాను సిరులేల కలుగు
॥ఎంత॥
ఇతర దూషణములు యెడసినఁ గాక
అతికాముకుఁడుగాని యప్పుడు గాక
మతి చంచలము గొంత మానినఁ గాక
గతి యేల కలుగు దుర్గతులేల మాను
॥ఎంత॥
పరధనముల యాస పాసినఁ గాక
అరిది నిందలులేని యప్పుడు గాక
విరసవర్తనము విడిచినఁ గాక
పరమేల కలుగు నాపదలేల మాను
॥ఎంత॥
వేంకటపతి నాత్మ వెదకినఁ గాక
కింక మనసునఁ దొలఁగినఁ గాక
బొంకుమాట లెడసిపోయినఁ గాక
శంక [1]యాల మాను జయమేల కలుగు
॥ఎంత॥

[1] ‘యేల’ అని పూ.ము.పా.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము