Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 10-3
సంపుటము: 1-63
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సామంతం
కాలవిశేషమో లోకము గతియో సన్మార్గంబుల
కీలు వదలె సౌజన్యము కిందయిపోయినది
॥కాల॥
ఇందెక్కడి సంసారం, బేదెసఁ జూచిన ధర్మము
కందయినది, విజ్ఞానము కడకుఁ దొలంగినది,
గొందులు [1]దరిఁబడె, శాంతము కొంచెంబాయ, వివేకము
మందుకు వెదకినఁ గానము మంచితనంపుఁ బనులు
॥కాల॥
మఱి యిఁక నేఁటివిచారము, మాలిన్యంబైపోయిన-
[2]వెఱుకలు, సంతోషమునకు నెడమే లేదాయ,
కొఱమాలెను నిజమంతయు, కొండలకేఁగెను సత్యము,
మఱఁగైపోయను వినుకులు, మతిమాలెను తెలివి
॥కాల॥
తమకిఁక నెక్కడిబ్రదుకులు, తడఁబడె నాచారంబులు,
సమమైపోయిన వప్పుడె జాతివిడంబములు,
తిమిరంబింతయుఁ బాపఁగఁ దిరువేంకటగిరిలక్ష్మీ-
రమణుఁడు గతి దప్పను కల రచనేమియు లేదు
॥కాల॥

[1] ‘దరెఁబడె’ అని రేకు.

[2] ‘నెఱుకలు’ అని పూ.ము.పా. యతిభంగము.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము