Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 39-2
సంపుటము: 15-220
తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్య
రాగము: సామంతం
ఉన్నతోన్నతుఁడు వుడయవరు
యెన్న ననంతుఁడే యీ యుడయవరు
॥పల్లవి॥
సర్వలోకముల శాస్త్రరహస్యము
లుర్విఁ బొడమె నీ యుడయవరు
పూర్వపు వేదాంత పుణ్యశాస్త్రములు
నిర్వహించె నన్నిటా నుడయవరు
॥ఉన్న॥
వెక్కసఁపు శ్రీవిష్ణుభక్తియే
వొక్కరూపమే వుడయవరు
చక్కనైన సుజ్ఞానమున కిరవై
వుక్కు మీఱె నిదె వుడయవరు
॥ఉన్న॥
కదిసె మోక్షసాకారము దానై
వుదుటున నిలిచె నీ యుడయవరు
యిదిగో శ్రీవేంకటేశ్వరు యీడై
పొదలుచు నున్నాఁడు భువి నుడయవరు
॥ఉన్న॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము