Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 41-6
సంపుటము: 15-236
తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్య
రాగము: ఆహిరి
మాయింటికి రావోయి మాధవా, నీ
మాయలెల్లాఁ గంటి మిదె మాధవా
॥పల్లవి॥
మచ్చు చల్లేవు వలపు మాధవా నేను
మచ్చిక లెల్లాఁ జేసితి మాధవా
మచ్చెము నీపై నిదె మాధవా యింక
మచ్చరపు చూపు నలో మాధవా
॥మాయిం॥
మఱుఁ గేల యింక నీకు మాధవా
మఱి నాకు దక్కితివి మాధవా
మఱచేవానిచేఁతలు మాధవా మాతో
మఱచు మాటే మనేవు మాధవా
॥మాయిం॥
మట్టులేని శ్రీవేంకట మాధవా కట్టు
మట్టుతో మమ్ముఁ గూడితి మాధవా
మట్టేవు మా కాళ్లప్పటి మాధవా
మట్టె లియ్యఁగద వోయి మాధవా
॥మాయిం॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము