Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 45-3
సంపుటము: 15-256
తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్య
రాగము: ఆహిరి
ఎక్కడి జాలి యేఁటికి నీకు యెవ్వరివంకా నేమిఁకఁ గలదు
తక్కిన వెల్లాఁ దడవక మాని ధర్మమెఱిఁగి బ్రదుకవో మనసా
॥పల్లవి॥
పుట్టినయపుడే తమకర్మములు పొదుగకపోవు జీవుల నెల్లా
నెట్టనవిధినిఁ గడచేనంటే నేర్పునఁ బడదు బ్రహ్మకునైనా
అట్టిట్టనకా హృదయములోని హరికే శరణు చొచ్చితి నంటే
గట్టిగ నతఁడే దిక్కయి నిలిచి కావఁగఁ గలఁడు వెఱవకు మనసా
॥ఎక్కడి॥
సొంపున నీ సంసారంబునకు చొచ్చినయపుడే తగిలెను తొడుసు
దింపఁగరాని మోపులు సుమ్మీ తీపులు రేఁచీ సంపద లెల్లా
రంపపుటాన దీనికిఁ దోడు రాతిరిఁ బగలు పెట్టని తరవు
యింపున గోవిందా యని నొడుగు యితఁడే దయరక్షించును మనసా
॥ఎక్కడి॥
కావలెనని తాఁ గోరినయపుడే కప్పునుమాయ తోయఁగరాదు
కేవలమైన వుపమలచేత గెలువఁగరాదు తెలియని చిక్కు
ఆవల నేమీఁ దడవఁగ నేలా యఖిలంబునకు నేలికెయైనా
శ్రీవేంకటేశుపాదములెపుడూ సేవింపుచునుచెలఁగవో మనసా
॥ఎక్కడి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము