Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 747-3
సంపుటము: 16-273
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: దేసాళం
ఇక్కువ దాఁటినమీఁద నేమి సేసేము
చక్కని విభునిమీఁద చలముకోఁగలమా
॥పల్లవి॥
వాడికెగా రమ్మంటి వచ్చీనో రాఁడో కాని
యీడ వుంగరము నాకు నిచ్చి పోయను
వేడుకకానిమనసు వేవేలచందాలఁ బారు
తోడితేరే వద్దనుండి తియ్యలులాల
॥ఇక్కు॥
తగిలి యాన వెట్టి తలఁచీనో లేదో కాని
నగుతా నిమ్మపం డిచ్చె నాచేతికి
మగవానివలపులు మ ట్టెరఁగఁగ రాదు
తగిలి పిలువరే తరుణులాల
॥ఇక్కు॥
పదివేలుగా మొక్కితి పరాకాయ నేమో కాని
యెదుటనే సన్న సేసె యిప్పుడు నాతో
కదిసి కూడెను శ్రీ వేంకటపతి యిదె నన్ను
పొదిగి సేవ సేయరే పొలఁతులాలా
॥ఇక్కు॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము