Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 36-1
సంపుటము: 17-212
తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్య
రాగము: ఆహిరి
చెలులాల విభునికిఁ జెప్పరే బుద్ది
యెలమి విూరిందరు న న్నేల బాదించేరే
॥పల్లవి॥
కల్లనిదురలు వోఁగా కౌఁగిలించుకొందురటే
మల్లాడఁగా మోవిచవి మనసౌనటే
వుల్లాసము లేకుండఁగా వొడివట్టి
యెల్లవారుఁ గూడి యిప్పు డేల బోదించేరే
॥చెలులాల॥
బొమ్మల జంకించఁగాను పూఁచి విన్నవింతురటే
యెమ్మెఁ బెనఁగఁగా వీడె మిత్తురటవే
కమ్మి చప్పఁగా జూడఁగా కానుక లింపొందురటే
యిమ్ముల న న్నిందుకుఁగా యేల బోదించేరే
॥చెలులాల॥
సగ్గి నవ్వకుండగానుఁసరస మాడుదురటే
సిగ్గునఁ దప్పించుకోఁగా చే చాఁతురటే
అగ్గ మై శ్రీవేంకటేశుఁ డాతఁడే యిదె కూడె
యెగ్గు లేదు యింకా మరి యేల బోదించేరే
॥చెలులాల॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము